Privacy en gegevensbescherming

Capri Hartrevalidatie hecht veel waarde aan de privacy van deelnemers aan het revalidatieprogramma en belangstellenden.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. Organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken moeten voldoen aan deze Europese wetgeving. De autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of aan deze wet wordt voldaan.

In onze privacyverklaring leest u alles over hoe wij ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Rechten van u als deelnemer

In de AVG worden expliciet uw rechten op het gebied van gegevensbescherming beschreven. Voor een goede revalidatie is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Door middel van het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor uw revalidatiebehandeling en de financiering daarvan. Daarnaast wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens voor onderzoek. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door dit formulier in te vullen. Het heeft geen enkele invloed op uw revalidatiebehandeling als u hier geen toestemming voor geeft.

Naast uw persoonlijke gegevens (personalia, medische en verzekeringsgegevens) bevat uw dossier aantekeningen over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen. Uw dossier bevat ook gegevens die wij hebben verkregen via uw huisarts of cardioloog.

Alleen rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken medewerkers mogen uw dossier inzien. Zij mogen echter niet meer inzien dan voor hun taak noodzakelijk is. Alle medewerkers van Capri hebben een geheimhoudingsplicht.

U kunt inzage krijgen in uw dossier op één van de Capri-hoofdlocaties of toegang krijgen tot uw clientenportaal. Gegevens die niet correct zijn kunt u laten wijzigen. En mocht u dat willen, dan heeft u ook het recht op verwijdering van uw gegevens uit onze systemen.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen. Vraag dan naar onze coördinator informatiebeveiliging of stuur een mail naar info@caprihr.nl

Maken van beeld- en geluidopnamen

Om de privacy van onze deelnemers en medewerkers te beschermen is het op alle sportlocaties en beide hoofdlocaties verboden beeld- en geluidsopnamen te maken.

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over uw privacy of de gegevensverwerking dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Online contact

Via de contactpagina op caprihr.nl kunt u contact opnemen met Capri Hartrevalidatie. Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Aan het gebruik van deze contactpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat u contact heeft gehad met een medewerker van Capri Hartrevalidatie kunt u er van uitgaan dat wij uw contactaanvraag hebben ontvangen.

U kunt de online contactpagina alleen gebruiken voor het stellen van algemene vragen. Vragen over uw persoonlijke situatie behandelen wij niet per e-mail. Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts of behandelend art.

Contact via onze website is geen optie als u dringend hulp nodig heeft. U dient dan contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

De persoonlijke gegevens die u invult op de website worden alleen gebruikt om het contact met u af te handelen. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden.

Wat kunt u zelf doen?

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.

Bezoekersgedrag

Op caprihr.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bezoekduur en bezochte pagina’s. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een individu. Capri Hartrevalidatie verzamelt deze gegevens met als doel de website te optimaliseren en maakt hiervoor gebruik van Google Analytics Cookies.

Links naar andere websites

Op caprihr.nl treft u links aan naar andere websites. Capri Hartrevalidatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Capri Hartrevalidatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met: info@caprihr.nl.

Nog vragen?

We begrijpen dat u mogelijk nog vragen heeft. Geen zorgen, we helpen u graag verder. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve: n.terhoeve@caprihr.nl.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.