Inhoud van het programma

Tijdens het hartrevalidatieprogramma leert u hoe u op een gezonde manier kunt leven met een hartaandoening. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen.

Doelen van de revalidatie

Voordat de revalidatie start, overleggen we met u welke doelen voor uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De algemene doelen van het revalidatieprogramma zijn:

Aansluiten op uw behoeften

Opbouw van het programma

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen. Sommige onderdelen staan vast, bij andere wordt met u besproken of die bij u passen.

Maatwerkprogramma

Afgestemd op uw behoeften en mogelijkheden

Op basis van de inspanningstest en het intakegesprek bepalen we welke volgende programmaonderdelen passen bij uw persoonlijke situatie. Dit doet een multidisciplinair team van specialisten. Er wordt rekening gehouden met uw behoeftes, wensen en mogelijkheden.

Samen werken aan uw gezondheid

Trainingsprogramma

Vaste onderdelen van het programma zijn: twee keer per week sporten, informatiebijeenkomsten over leefstijl (CapriTalks) en ontspanningsoefeningen. Dit vindt aansluitend aan elkaar plaats in de sportzaal. Capri heeft hiervoor zeven verschillende locaties. In overleg kijken we welke locatie bij u past.

U wordt tijdens de trainingen begeleid door een fysiotherapeut, een bewegingsagoog en een gespecialiseerd verpleegkundige. Regelmatig is ook een medisch maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist of een arts aanwezig in de sportzaal. Zo kunt u veilig en verantwoord werken aan uw conditie.

De groepen in de sportzaal zijn ingedeeld in verschillende niveaus:

Ons team van specialisten schat in welke groep het beste past bij wat u aankunt.

Aanvullende cursussen en individuele begeleiding

Naast het vaste programma in de sportzaal kan het zijn dat u individuele afspraken heeft met een van onze andere zorgprofessionals. Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van aanvullende cursussen op het gebied van leefstijl.

Aanvullende cursussen

Tijdens groepsbijeenkomsten bieden we informatie en oefeningen op het gebied van een gezonde leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals voeding en gedrag, leven met een ICD, beter slapen of anders omgaan met stress.

Individuele gesprekken

Indien nodig is het mogelijk om individuele gesprekken in te plannen met een diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater. Ook uw naaste is welkom bij deze gesprekken.

Bekijk de video om een indruk te krijgen van het hartrevalidatieprogramma.

Persoonlijk programma

Regie over uw eigen revalidatie

Het hele revalidatieprogramma duurt gemiddeld zes weken. Aan het begin van uw revalidatie stelt u samen met ons de doelen op die u aan het eind van het programma wilt bereiken. Tijdens en na de revalidatie kijken we samen of dit is gelukt. En welke hulp u daar (nog) van ons bij nodig heeft.

Met elke training en bijeenkomst komt u een stapje dichter bij uw doel. U komt tijdens de revalidatie uitdagingen tegen waar u ook thuis mee te maken heeft. We helpen u om met deze uitdagingen om te gaan. Zodat u na de revalidatie zelf verder kunt werken aan uw gezondheid en leefstijl.

Hartrevalidatie in perspectief: ervaringen van deelnemers

Twijfelt u of hartrevalidatie iets voor u is? Lees dan de ervaringen van deelnemers die u voorgingen. Of neem contact met ons op, zodat u uw vragen kan stellen.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.