Lopend onderzoek

Op dit moment voert Capri de onderstaande wetenschappelijke studies uit. 

OPTICARE-RESST: stress en slaap verbeteren

Stress en problemen met slapen hangen vaak met elkaar samen. Ook bij hartpatiënten komen ze regelmatig voor. Onderzoek heeft aangetoond dat zowel stress als een slechte (kwaliteit van de) nachtrust kan leiden tot een hoger risico op hart- en vaatziekten én op een verlaagde kwaliteit van leven. Helaas is er binnen het hartrevalidatieprogramma nog geen standaardbehandeling voor het gecombineerd aanpakken van problemen met slaap en stress.

De OPTICARE-RESST onderzoekt of extra groepssessies gericht op slaap en stress kunnen helpen om problemen rondom slapen, omgaan met stress en andere gezondheidsuitkomsten te verbeteren, naast het normale hartrevalidatie programma. Ook onderzoeken we de wisselwerking tussen slaap en stress: op welke manier beïnvloeden deze factoren elkaar?
De OPTICARE-RESST studie start vanaf de zomer van 2024.

BACH-NL: beweegangst bij congenitale hartpatiënten

In 2022 is er in een klein onderzoek opgezet (een zogenoemde pilot studie) om beweegangst te onderzoeken bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Dit onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van Capri Hartrevalidatie, het Erasmus MC en het Amsterdam UMC. Een groep van 66 volwassenen met een specifieke aangeboren hartafwijking (Tetralogie van Fallot) vulden vragenlijsten in over beweegangst en deelname aan beweeg en sportactiviteiten.

Resultaten van dit onderzoek lieten zien dat 21% hoog scoorden op de beweegangst vragenlijst en dus in meer of mindere mate last heeft van beweegangst. Daarnaast liet het onderzoek zien dat de groep patiënten die hoog scoorde op beweegangst minder vaak meededen aan sportactiviteiten en per dag ook minder minuten besteedde aan bewegen. Deze resultaten bevestigen dat er inderdaad beweegangst lijkt te bestaan onder volwassenen met een aangeboren hartafwijking en dat dit van invloed is op hun beweeg- en sportactiviteiten.

Voordat er harde conclusies aan bovenstaande resultaten verbonden kunnen worden, is het nodig om dit onderzoek te herhalen in een grotere groep mensen met verschillende vormen van aangeboren hartafwijkingen. Ook is het belangrijk om helder te krijgen of volwassenen met een aangeboren hartaandoening behoefte hebben aan een programma (bijvoorbeeld hartrevalidatie) om hen te helpen bij het overwinnen van de angst om te gaan bewegen. Om deze reden is het BACH onderzoek (BeweegAngst bij Congenitale Hartafwijkingen) opgezet door bovengenoemde studiegroep uit Rotterdam en Amsterdam.

Voor dit onderzoek zal een groep van meer dan 1000 volwassenen met verschillende vormen van aangeboren hartafwijkingen benaderd worden met een vragenlijst. Deze vragenlijst zal in beeld brengen in welke mate de verschillende hartafwijkingen leiden tot beweegangst en op welke wijze dit deelname aan sport en beweegactiviteiten beïnvloed. Daarnaast zullen er diepte-interviews gehouden worden met een deel van deze mensen. Tijdens deze interviews zal uitgevraagd worden welke behoeftes er bestaan aan programma’s om de beweegangst te verminderen. Resultaten van het onderzoek worden eind 2023 verwacht.

OPTICARE M/F: Hartrevalidatie bij vrouwen

Eerder onderzoek toont aan dat vrouwen de hartrevalidatie mogelijk starten met een slechtere gezondheid (hogere bloeddruk, hoger cholesterol en minder dagelijkse beweging) dan mannen. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het effect van hartrevalidatie bij vrouwen. In dit onderzoek bekijken we of mannen en vrouwen gelijkwaardig profiteren van hartrevalidatie en of vrouwen baat hebben bij aanvullende programma’s voor het bevorderen van een gezonde leefstijl (een programma in groepsverband of een telefonisch programma). Voor dit onderzoek gebruiken we de gegevens die verzameld zijn bij ruim 900 patiënten die mee hebben gedaan aan het OPTICARE-1 onderzoek. Resultaten worden in de loop van 2023 verwacht. Dit onderzoek is mede-gesubsidieerd door ZonMw.

PRECARE: e-Health bij patiënten met een lage SEP

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische klassen nemen toe. eHealth biedt enerzijds potentie om aan te zetten tot gezond gedrag, anderzijds kan het de gezondheidskloof groter maken omdat het specifieke vaardigheden en een proactieve houding van de gebruiker vraagt. Het doel van het PRECARE onderzoek (Preparatory EHealth Intervention to support cardiac patients during their waiting period) is te bepalen hoe eHealth ingezet kan worden tijdens de hartrevalidatie om patiënten met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) aan te zetten tot een gezondere leefstijl. Dit doen we door middel van een design thinking aanpak bestaande uit vier fasen: (1) probleemverkenning; interviews met behandelaren en patiënten om problemen in kaart te brengen, (2) Brainstormen; oplossingen bedenken en brengen tot een concept, (3) Prototypen; een proefversie van het concept ontwikkelen en (4) Evalueren; het testen van het prototype met gebruikers binnen de hartrevalidatie. De uiteindelijke interventie en de evaluatie daarvan bieden nieuwe inzichten in hoe eHealth ingezet kan worden binnen de hartrevalidatie ter ondersteuning van patiënten met een lage SEP. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Jasper Faber via: j.faber@caprihr.nl.
Publicaties

Guide Development for eHealth Interventions Targeting People With a Low Socioeconomic Position: Participatory Design Approach 
Faber JS, Al-Dhahir I, Kraal JJ, Breeman LD, van den Berg-Emons RJG, Reijnders T, van Dijk S, Janssen VR, Kraaijenhagen RA, Visch VT, Chavannes NH, Evers AWM..  
J Med Internet Res. 2023. 4;25:e48461. doi: 10.2196/48461  

An overview of facilitators and barriers in the development of eHealth interventions for people of low socioeconomic position: A Delphi study.; Medical Delta program eHealth and self-management.
Al-Dhahir I, Breeman LD, Faber JS, Reijnders T, van den Berg-Emons HJG, van der Vaart R, Janssen VR, Kraaijenhagen R, Visch VT, Chavannes NH, Evers AWM.  
Int J Med Inform. 2023. 177:105160. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2023.105160. 

The Barriers and Facilitators of eHealth-Based Lifestyle Intervention Programs for People With a Low Socioeconomic Status: Scoping Review. Al-Dhahir I, Reijnders T, Faber JS, van den Berg-Emons RJ, Janssen VR, Kraaijenhagen RA, Visch VT, Chavannes NH, Evers AWM J Med Internet Res 2022. 24(8):e34229.

Attitudes Toward Health, Healthcare, and eHealth of People With a Low Socioeconomic Status: A Community-Based Participatory Approach. Faber JS, Al-Dhahir I, Reijnders T, Chavannes NH, Evers AWM, Kraal JJ, van den Berg-Emons HJG, Visch VT. Front Digit Health. 2021. Jul 8;3:690182.

Nog vragen?

Voor meer informatie of vragen over wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve: n.terhoeve@caprihr.nl.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.