Partner en familie

Een hartoperatie of een hartaandoening is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor degene die het overkomt, maar ook voor naasten, zoals de partner, het gezin en de familie.

Steun bieden

Wat kunt u doen als partner?

Het is belangrijk dat deelnemers tijdens de revalidatieperiode in hun dagelijks leven hulp krijgen van hun omgeving. Dat kan een partner zijn, maar ook een familielid, vriend of kennis. De omgeving kan een grote steun zijn.

Hulp voor naasten

Wat kunt u als partner van ons verwachten?

Wanneer uw partner te maken krijgt met een hartoperatie of hartaandoening, geeft dat vaak schrik. Ook u bent getroffen door wat er is gebeurd. De rol van mantelzorger is niet altijd makkelijk. U kunt zich onzeker, machteloos of somber voelen.

Zorgen en steun

Omgaan met veranderingen na thuiskomst

Bij thuiskomst uit het ziekenhuis blijkt vaak dat ook voor de naaste omgeving het dagelijks leven verandert. Denk bijvoorbeeld aan de rolverdeling in het gezin, de verdeling van huishoudelijke taken of het rekening houden met een nieuw voedingspatroon. Dat is best even omschakelen.

Ook komt het voor dat partners of andere gezinsleden nog niet goed weten wat hun naaste kan en mag op het gebied van lichamelijk inspanning. Of dat zij zich zorgen maken over bijkomende mentale klachten, zoals concentratie- of geheugenproblemen. Om met alle veranderingen om te gaan, kan extra steun prettig zijn.

Ook aan een partner of andere gezinsleden kunnen we vanuit Capri ondersteuning bieden, als dat nodig is. U kunt:

Heeft u behoefte aan extra ondersteuning? Bespreek dit met onze maatschappelijk werker. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.