Kwaliteit en veiligheid

De thema’s kwaliteit en veiligheid staan bij Capri hoog op de agenda. Zo kunt u rekenen op kwalitatief goede zorg in een veilige omgeving.  

Continu in beweging

Professioneel en
up to date

Om te zorgen dat onze kwaliteit hoog blijft, werkt Capri met multidisciplinaire teams. Hierdoor versterken de collega’s elkaar onderling en wordt goed gebruik gemaakt van ieders vakkennis. Al onze medewerkers volgen opleidingen op het gebied van hartrevalidatie. Door hun jarenlange ervaring in de hartrevalidatie hebben onze teams de benodigde kennis en vaardigheden om deelnemers goed te begeleiden. Capri volgt steeds de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hartrevalidatie. Onze behandelaren werken volgens de nieuwste richtlijnen.

Voor deelnemers

Ook u kunt een rol spelen bij veiligheid en kwaliteit

Merkt u een onveilige situatie op en/of denkt u dat er iets niet klopt? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers.

Wilt u ons helpen bij het verbeteren van de kwaliteit? Vul dan het klanttevredenheidsonderzoek in dat u na afloop van de revalidatie van ons ontvangt via de mail.

Kwaliteit

Capri meet op verschillende manieren de kwaliteit van de zorg. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Onze kwaliteit meten we door aan deelnemers te vragen hoe zij hun behandeling hebben ervaren. Daarvoor ontvangt iedere deelnemer na afloop van de revalidatie een vragenlijst. Zo krijgen wij een goed beeld van de ervaringen van onze deelnemers. Het is fijn om te horen wat goed gaat, maar minstens zo fijn om te weten wat beter kan.

Door middel van interne audits beoordelen we of we ons aan onze eigen afspraken houden. Ook brengen we met de audits verbetermogelijkheden in kaart.

Jaarlijks worden we door een extern bureau getoetst op kwaliteit. Toetsing vindt plaats op basis van de HKZ-norm Medische Specialistische Revalidatiezorg. Capri Hartrevalidatie heeft sinds 2010 het HKZ-certificaat. Dat betekent dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (stichting HKZ) zijn opgesteld voor revalidatiezorg. Door het behalen van het certificaat laat Capri zien dat:

  • Capri goed georganiseerd is.
  • Capri de deelnemer centraal stelt.
  • Capri continue werkt aan optimaliseren van de dienstverlening.

Aanvullende informatie over HKZ vindt u op website www.hkz.nl.

Capri heeft een klokkenluidersregeling. Hier leest u deze regeling.

Veiligheid

Naast kwaliteit vinden we veiligheid belangrijk voor onze deelnemers en medewerkers. We zorgen dus voor een veilige behandelomgeving en doen ons uiterste best om risico’s tot een minimum te beperken. Dit doen we op verschillende manieren:

Capri heeft het certificaat voor het landelijke Veiligheid Management Systeem (VMS) behaald. Dat is een systeem waarmee we voortdurend veiligheidsrisico’s in kaart brengen, verbeteringen doorvoeren, en beleid goed vastleggen, evalueren en aanpassen. Een van de onderdelen van het VMS is dat wij veiligheidsrondes lopen op de diverse locaties.

Op veel verschillende momenten vinden risicoanalyses plaats. We doen dat in ieder geval bij grote organisatieveranderingen.

Helaas kan er altijd iets onverwachts gebeuren, soms misschien zelfs met schade. Medewerkers en deelnemers worden gestimuleerd om alles te melden wat onveilig is of niet goed ging. We bespreken dit in alle openheid, zodat we van de situatie kunnen leren. Bij elke melding inventariseren we de aanleiding, de oorzaken en de maatregelen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Capri vindt het belangrijk om transparant te zijn over incidenten, calamiteiten en de verbetermaatregelen. Daarom publiceren wij de jaarlijkse calamiteitenrapportage via onze website. U vindt de rapportage over 2023 hier.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.