Team van behandelaren

Bij Capri Hartrevalidatie wordt u begeleid door een multidisciplinair team van zorgprofessionals.

Verpleegkundige

Ook de verpleegkundige is vanaf het allereerste moment betrokken bij uw revalidatie. Hij/zij begeleidt u bij de inspanningstest aan het begin van het traject en is aanwezig tijdens de trainingen in de sportzaal. Zo kan de verpleegkundige u tijdens het gehele revalidatieprogramma advies en informatie geven.

U kunt bij de verpleegkundige, net als bij de verpleegkundig specialist of de arts, uw medische vragen stellen. In de zaal is bijvoorbeeld de mogelijkheid om bloeddruk te meten of een ECG (hartfilmpje) te maken. De verpleegkundige helpt u ook als u tijdens de training lichamelijke klachten krijgt, zoals pijn op de borst, duizeligheid of benauwdheid.

Fysiotherapeut en bewegingsagoog

In de sportzaal zijn altijd twee fysiotherapeuten of een fysiotherapeut en een bewegingsagoog aanwezig. Hij/zij begeleidt de trainingen en bedenkt activiteiten die passen bij het niveau en de mogelijkheden van de groep. Zo helpt hij/zij uw conditie, kracht en zelfvertrouwen op te bouwen.

Diëtist

De diëtist informeert en adviseert over gezonde en gevarieerde voeding, gewicht, en risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hij/zij geeft hierover een informatiebijeenkomst in de sportzaal en biedt een aanvullende cursus. Als het nodig is, kan de diëtist in een individueel gesprek samen met u kijken naar uw voeding en eetgedrag.

Maatschappelijk werker

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de maatschappelijk werker. Hij/zij blijft (indien nodig) vervolgens het hele revalidatietraject betrokken. De maatschappelijk werker begeleidt u bij de emotionele verwerking van uw hartaandoening. Daarbij hoort ook het leren omgaan met beperkingen en het vinden van aanpassingen en mogelijkheden in uw dagelijks leven. Denk hierbij ook aan advies over praktische zaken als werkhervattingen en sociale verzekeringen.

De maatschappelijk werker is regelmatig aanwezig tijdens de training in de zaal. U kunt hem/haar daar vragen stellen en kort in gesprek. Als dat nodig is, kunt u ook een individueel gesprek inplannen. Daarnaast geeft de maatschappelijk werker cursussen en voorlichting op het gebied van leefstijl.

Revalidatiearts

Het kan voorkomen dat u tijdens het revalidatieprogramma lichamelijke klachten krijgt, die uw deelname aan de trainingen hinderen. In dat geval biedt onze revalidatiearts hulp en advies.

Psycholoog

De psycholoog geeft aanvullende cursussen, zoals Anders omgaan met stress. Ook kan ze u helpen bij vragen over de emotionele verwerking van uw hartaandoening.

Psychiater

Soms leiden de klachten rondom een hartaandoening tot andere klachten, zoals slaapproblemen, onverklaarbare vermoeidheid of gevoelens van angst of depressiviteit. De psychiater kan u hierbij begeleiden. Als dat nodig is, kan ze medicatie voorschrijven.

Cardioloog

Uw eigen cardioloog blijft uw hoofdbehandelaar. Binnen Capri zijn er twee cardiologen in dienst als medisch eindverantwoordelijke over de revalidatie. De cardiologen hebben supervisie over de artsen en verpleegkundig specialisten.

Arts en verpleegkundig specialist

Tijdens de trainingen in de sportzaal is er ook een arts en/of verpleegkundig specialist aanwezig. U kunt bij hen terecht met medische vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over medicijnen. De artsen en verpleegkundig specialisten staan onder supervisie van een cardioloog. Bij vragen of twijfels, nemen zij contact op met uw cardioloog of huisarts.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.