Tips en klachten

Hoe ervaart u onze zorg en dienstverlening? Wij vinden uw ervaring erg belangrijk.
Tips, complimenten, suggesties voor verbetering of een klacht kunt u aan ons doorgeven.

Samen naar verbetering

Heeft u ideeën voor verbetering? Wij horen ze graag! We ontvangen graag uw opmerkingen over de veiligheid, hygiëne, communicatie, toegankelijkheid van de locatie, het delen van informatie of onze bereikbaarheid. Uw tips helpen ons om onze zorg en hulpverlening te verbeteren.

Uw mening telt!

Klachten​

U bent naar Capri Hartrevalidatie gekomen voor goede behandeling en begeleiding in uw revalidatieproces. Toch kan het gebeuren dat u niet (helemaal) tevreden bent, bijvoorbeeld over de behandeling, het contact met medewerkers, uw gevoel van veiligheid, de voorzieningen of over organisatorische zaken. We horen dat graag van u, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

De eerste stap:
klacht bespreken

Soms denken medewerkers u goed te helpen, maar ervaart u het anders. Wanneer u hier niet (helemaal) tevreden over bent, kunt u dit het beste bespreken met degene waarbij de klacht is ontstaan. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrek aan communicatie. Rechtstreeks vragen om opheldering helpt al veel problemen de wereld uit.

Ziet u op tegen een gesprek met deze persoon? Of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bespreekt samen met u op welke wijze uw klacht het beste opgepakt kan worden. Deze biedt ondersteuning bij het bemiddelen van de klacht en is aanwezig bij het gesprek met de betrokken medewerker. De klacht kan ook met de betrokkene worden besproken, zonder dat u daarbij aanwezig bent.

De klachtenfunctionaris probeert de problemen naar ieders tevredenheid op te lossen door met alle betrokkenen te overleggen. Uitgangspunt is dat u of uw partner/familie bepaalt wat er met de klacht moet gebeuren. Er wordt alleen actie ondernomen wanneer u daarom vraagt.

Meer informatie vindt u in het klachtenreglement (pdf).

De Geschillencommissie Zorg

Bent u na de bovenstaande stappen niet tevreden over het resultaat van de klachtenbemiddeling? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. Deze commissie zal uw klacht onpartijdig en vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.