Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van caprihr.nl is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Capri Hartrevalidatie kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid va de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Capri Hartrevalidatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website.

Auteursrechten

Op de inhoud van de website van Capri Hartrevalidatie rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Capri Hartrevalidatie.

Linken naar Caprihr.nl

We stellen het op prijs als u informatie over hartrevalidatie mee helpt onder de aandacht te brengen via andere websites of social media in de vorm van links naar de website of onderdelen daarvan.

Linken naar pagina’s van Caprihr is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Capri Hartrevalidatie toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: www.caprihr.nl, met als officiële beschrijving Capri Hartrevalidatie.

Fotografie en video

Het beeldmateriaal op deze site is zorgvuldig samengesteld en geselecteerd. We hebben daarbij rekening gehouden met de wetgeving over portretrecht. Mocht er sprake zijn van mogelijk onterecht beeldgebruik dan kunt u daarover contact opnemen met ons.

Nog vragen?

We begrijpen dat u mogelijk nog vragen heeft. Geen zorgen, we helpen u graag verder. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve: n.terhoeve@caprihr.nl.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.