Klachten en calamiteiten

De medewerkers van Capri Hartrevalidatie stellen alles in het werk om u een zo goed mogelijke behandeling te geven.

Een klacht

De medewerkers van Capri Hartrevalidatie stellen alles in het werk om u een zo goed mogelijke behandeling te geven. Toch is het mogelijk dat u niet (helemaal) tevreden bent over uw revalidatie bij Capri Hartrevalidatie. Wanneer dat het geval is, horen wij dat graag.

Mogelijk kunnen wij iets aan uw klacht doen en (soortgelijke) problemen in de toekomst voorkomen. Uw klacht kan voor ons een aanleiding zijn om onze zorg te verbeteren.

Wanneer u niet (helemaal) tevreden bent, kunt u dit het beste bespreken met degene waarbij de klacht is ontstaan. Komt u er samen niet uit? Of ziet u op tegen een gesprek met deze persoon? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris heeft onder andere als taak het behandelen en bemiddelen bij klachten. Hij geeft informatie en advies over hoe u uw klacht het beste kunt indienen. Wanneer nodig geeft deze hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Ook kan hij afspraken maken met degene bij wie de klacht is ontstaan. Wanneer wenselijk biedt hij ondersteuning bij het bemiddelen van de klacht en is aanwezig bij het gesprek met de betrokken medewerker. De klacht kan ook met de betrokkene worden besproken, zonder dat u daarbij aanwezig bent.

Vaak is het al voldoende om een klacht te melden aan de klachtenfunctionaris zodat deze de klacht doorgeeft aan degene die verantwoordelijk is. Uitgangspunt is dat u of uw partner/familie bepaalt wat er met de klacht moet gebeuren. De klachtenfunctionaris probeert in de meeste gevallen, de problemen naar ieders tevredenheid op te lossen door met alle betrokkenen te overleggen. Er wordt alleen actie ondernomen wanneer u daarom vraagt. De jaarlijkse registratie en rapportage over de klachten gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de kwaliteit van uw behandeling. Meer informatie vindt u in het Reglement klachtenbehandeling.

De geschillencommissie zorg

Mocht u niet tevreden zijn over het resultaat van de klachtenbemiddeling, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg zal uw klacht onpartijdig en vertrouwelijk behandelen. Meer informatie vindt u in het Reglement Geschillencommissie Zorg Algemeen of www.degeschillencommissiezorg.nl.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is per mail en/of telefonisch bereikbaar op maandagmiddag en donderdag.

Het aanmelden van een klacht gebeurt bij voorkeur per mail via de klachtenfunctionaris. Het adres is klachtenfunctionaris@caprihr.nl. Eventueel is het ook mogelijk om de klacht per post in te dienen, het adres is:

Capri Hartrevalidatie
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Max Euwelaan 55
3062 MA Rotterdam

Meer informatie vindt u in het klachtenreglement (pdf)

Calamiteiten

Klik graag hier als u meer wilt lezen over onze calamiteitenrapportage.

Klokkenluidersregeling

Voor de klokkenluidersregeling van Capri kijkt u hier.

Nog vragen?

We begrijpen dat u mogelijk nog vragen heeft. Geen zorgen, we helpen u graag verder. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve: n.terhoeve@caprihr.nl.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.