Informatie voor verwijzers

Op deze pagina vindt u informatie over wie kan deelnemen, hoe u kunt doorverwijzen en over ons programma.

Doelgroep

Brede groep hartpatiënten

Capri Hartrevalidatie richt zicht op een brede groep hartpatiënten: zowel mensen die een acuut cardiaal event achter de rug hebben als patiënten met chronische cardiale klachten, zoals hartfalen. Ook patiënten met complexe problemen door een hartziekte kunnen bij ons revalideren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van psychosociale klachten.
Twijfelt u of uw patiënt bij ons terecht kan? Neem gerust op met ons secretariaat voor overleg met een van onze cardiologen of onze revalidatiearts.

doorverwijzen

Eenvoudige verwijzing

Meestal verwijst de cardioloog naar ons door. Ook als huisarts of bedrijfsarts kunt u uw patiënt naar ons doorverwijzen. Wij vragen dan de cardiologische gegevens op bij de behandelend cardioloog van de patiënt – uiteraard na zijn/haar schriftelijke toestemming.
U kunt uw patiënten verwijzen door een verwijsbrief te sturen via Zorgdomein, via de post, via e-mail of via de fax. De informatie kunt u vinden op onze contactpagina.

Ons secretariaat staat voor u klaar

Heeft u nog andere vragen over Capri Hartrevalidatie, ons revalidatieprogramma of het verwijzen van patiënten? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Maatwerk

Opbouw programma

Capri Hartrevalidatie richt zich op medisch, fysiek en emotioneel herstel. We kijken naar de toekomst en richten ons daarom ook op secundaire preventie. Aanpassing in de leefstijl van onze deelnemers speelt dan ook een belangrijke rol in ons revalidatieprogramma. Deelnemers leren onder begeleiding:

Programma onderdelen

Ons programma voldoet aan alle eisen die in de meest recente zijn beschreven in de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie (2011). Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling en herzieningen van de huidige richtlijn en scherpen ook daar onze hulpverlening weer op aan.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Wachttijden

Capri hartrevalidatie streeft naar een periode van maximaal 2 weken voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek. Voor de behandeling is deze periode vervolgens maximaal 3 weken (een en ander voor zover de medische status dit toelaat).

Voor de actuele wachttijden verwijzen wij u naar www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden.

Kosten

Hartrevalidatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Capri Hartrevalidatie heeft een contract voor het jaar 2024 met alle zorgverzekeraars.

Samenwerking

Capri Hartrevalidatie werkt voor het revalidatieprogramma samen met onderstaande ziekenhuizen. Naast patiënten van deze ziekenhuizen kan iedereen die in aanmerking komt voor hartrevalidatie in de regio’s Rotterdam en Den Haag bij ons terecht.

Kwaliteit

Capri Hartrevalidatie heeft sinds 2011 het HKZ-certificaat. Dat betekent dat onze hartrevalidatie voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (stichting HKZ) zijn opgesteld voor revalidatiezorg.

We toetsen onze kwaliteit constant. Bijvoorbeeld met klanttevredenheidsonderzoeken en interne audits.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.