Overige projecten

Naast eigen onderzoeksprojecten is Capri ook betrokken bij een aantal andere onderzoeksprojecten.

ESE

In dit onderzoek wordt bekeken of Explorative Self-Experimentation ingezet kan worden bij hartrevalidatie. Explorative Self-Experimentation is een methode voor gedragsverandering. Deelnemers experimenteren met verschillende hulpmiddelen om gedrag te veranderen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft en het Erasmus MC.

MINDCORE

In samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt in een pilotstudie onderzocht of een 8-weekse digitale mindfullness training (MBSR) bij obesitas patiënten waardevol is. Er zal in eerste instantie voornamelijk gekeken worden naar haalbaarheid van de uitvoer van een dergelijk programma, maar ook zal gekeken worden naar effecten op beweegangst, eetgedrag en hartslag variabiliteit.

PRO-FIT

Capri is een van de deelnemende centra aan de PRO-FIT studie. In dit onderzoek worden patiënten met stabiele angina pectoris bestudeerd. De hypothese van de PRO-FIT studie is dat Optimal Medical Therapy (OMT) + uitgebreide hartrevalidatie niet alleen veilig is maar ook minimaal even effectief ten aanzien van klachten als een invasieve behandeling middels een PCI (=dotterbehandeling).

Nog vragen?

Voor meer informatie of vragen over wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve: n.terhoeve@caprihr.nl.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.