Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de deelnemers aan het hartrevalidatieprogramma. De leden denken mee over onderwerpen die voor deelnemers aan het revalidatieprogramma van belang zijn.

Werkwijze

Behartigt uw belangen

De cliëntenraad behartigt de belangen van iedereen die betrokken is bij het herstel van deelnemers. Dus niet alleen van de deelnemers zelf, maar ook van bijvoorbeeld hun partner en de familie. Om op de hoogte te blijven van de ervaringen van deelnemers, bezoeken de leden van de cliëntenraad regelmatig de sportzalen, krijgen ze input via enquêtes en zijn ze per mail bereikbaar. Ook heeft de cliëntenraad nauw contact met het bestuur en de klachtencommissie rondom ontwikkelingen binnen de organisatie.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat voor een groot deel uit voormalig deelnemers:

Contact

De leden van de cliëntenraad zijn regelmatig aanwezig in de sportzalen. U kunt hen daar aanspreken om uw ervaringen te bespreken. Ook zijn ze per mail bereikbaar via: clientenraad@caprihr.nl.

De cliëntenraad behartigt geen individuele belangen.
Met eventuele klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie.

Nieuwe leden gezocht!

Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste leden voor onze cliëntenraad. Heeft u interesse? Mail dan naar clientenraad@caprihr.nl.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.