Stress bij hart- en vaatziekten

Hier ben je:
Geschatte leestijd: 1 min

Ons lichaam reageert op stressvolle gebeurtenissen. Deze reacties vragen veel van het hart en de bloedvaten. Voorbeelden van reacties van stress in het lichaam zijn:

• Het hart klopt sneller.

• De bloeddruk stijgt.

• De ademhaling versnelt.

• De stollingsfactor van het bloed verhoogt.

• Spieren spannen zich aan.

• Suikers en vetreserves worden gebruikt als energiebron voor de spieren.

• De hormonen adrenaline en cortisol worden aangemaakt.

• Prikkels van buitenaf komen sterker binnen: de alertheid vergroot.

• Prikkels van binnenuit worden onderdrukt: pijn en vermoeidheid worden niet opgemerkt.

Wat is het effect van stress op het hart?

Als spanning in het lichaam kort duurt, kunnen het hart en de bloedvaten dit meestal prima aan. Maar als een stressvolle situatie langer duurt, of als het lichaam tussendoor weinig tijd krijgt om te herstellen, dan vraagt de spanning veel van het hart en de bloedvaten. Wanneer de stollingsfactor in het bloed bijvoorbeeld langer hoog blijft, is de kans groter dat er stolsels in het bloed ontstaan. De bloedbaan kan hierdoor verstoppen (er vindt een infarct plaats). En wanneer het lichaam een langere tijd meer suikers en vetreserves naar de spieren stuurt, is dit slecht voor het cholesterol. Langdurige stress is dus niet goed voor het hart. Het is daarom één van de risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

In de video hieronder vertelt medisch maatschappelijk werker Joke hier meer over.

Lees meer over de effecten van stress in dit artikel van de Hartstichting.

Leren omgaan met stress

Heeft u regelmatig stress? In onze cursus Anders omgaan met stress bieden we handvatten om oplopende spanning te leren herkennen uw reactie hierop te veranderen. Neem contact op met de maatschappelijk werker in de sportzaal om u aan te melden.

Stuurgroep

Het dagelijks bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.